ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร ของ สถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์