ปิดปรับปรุงเว็บไซด์ชั่วคราว...หากต้องการติดตามข่าวสารให้เข้าไปที่ Facebook ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ แทนชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก https://www.facebook.com/policenakhonsawan